Diafiz

Robotik Rehabilitasyon

Robotik Rehabilitasyon

REHA TECHNOLOGY GEO SYSTEM ve AMADEO ROBOTİK SYSTEM

 

Son yıllarda tıbbın çeşitli alanlarında robot teknolojisinden yararlanılmaktadır. Robotlar yardımıyla çeşitli girişimler veya ameliyatlar yapılmakta, bu sayede iyileşme süresi kısalmaktadır . Robot teknolojisinin kullanıldığı alanlardan biri de Rehabilitasyondur. Kollarını veya bacaklarını yeterince kullanamayan hastalar ve el fonksiyonlarını kaybetmiş hastalar için çeşitli robot modelleri üretilmiştir. Kollarını kullanamayan hastalar için kol robotları, sanal gerçeklik teknolojisi ile birleştirilerek hastaların el ve kol becerilerini artırmayı amaçlamaktadır. Yürüyemeyen hastalar için robotik sistemde hastaya, hastanın gövde ağırlığı askılar vasıtasıyla yukarı alındıktan sonra , bacakların iki yanına yerleştirilen robotik kısımlar yardımıyla normal yürüyüş şekline birebir benzer tarzda yürüme hareketi yaptırılmaktadır. Vücut ağırlığı, yürümenin temposu ve şekli bilgisayar programıyla kontrol edilebilmekte, hasta karşısındaki sanal gerçeklik ekranından durumunu izleyebilmektedir. Sistemin en önemli avantajı, normal yürümeye çok benzeyen şekilde hareketler yaptırması ve beyindeki merkezleri sürekli uyarmasıdır. Sanal gerçeklik ekranında hasta farklı ortamlarda yürüme hissi algıladığından veya aynada kendisini yürürken gördüğünden tedavi boyunca hiç sıkılmadan yürüyüş egzersizlerini yapma olanağına kavuşmaktadır. Bu yöntemle hastaların iyileşme süreci hızlandığı gibi yürüme şekilleri de normale yakın biçimlerde gelişmektedir.

Robotlar tekrarlayıcı egzersizlerin hasta için daha ilginç ve eğlenceli olmasını sağlayacak şekilde programlanabilmektedir. Bilgisayar tabanlı video oyunlarını robotik eğitimle birleştirerek daha zengin bir çevresel uyarım ortamı yaratılmaktadır. Teknolojinin giderek gelişmesiyle birlikte daha ayrıntılı ve duyarlı sanal gerçeklik görselleri gelişmektedir.GEO SYSTEM robotik rehabilitasyon sistemi ile hasta da zemin yürüyüşü, diğer robotik sistemlerden farklı olarak da merdiven çıkma ve inme aktiviteleri geliştirilmeye çalışılır. Ayrıca GEO SYSTEM robotik rehabilitasyon sistemi dahilinde hastaya özel seçim yapılarak fonksiyonel kas stimülasyonu uygulanarak doğru yürüme paterni ekstra desteklenmektedir.Almanya, İsviçre ve İtalya başta olmak üzere pek çok ülkede kullanılmakta olan GEO SYSTEM, Türkiye de ilk olarak merkezimiz bünyesinde hizmete sunulucaktır.

GEO SYSTEM yürüme robotunun en çok kullanıldığı rahatsızlıkların başında inme’ye bağlı yarım felçler, omurilik felçleri, multipl skleroz ve ALS gibi dejeneratif hastalıklar gelir. Çocuklarda ise en çok kullanıldığı alan spastik felçler ( serebral palsi) dir. Çocuklar bu tedaviye iyi bir uyum göstermekte, sanal ortamdaki oyunlara büyük bir ilgi ile katılmakta, böylece tedavinin verimliliği artmaktadır. AMADEO el parmak robotik sistemi ise, baş parmak dahil, her parmağın bağımsız olarak tet tek veya bir arada çalışmasını sağlayan tek mekatronik parmak rehabilitasyonu cihazıdır. Cihaz hasta elin hareket etme ve doğal kavrama hareketini taklit eder.Hareket ve kuvvet hastanın diğer ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir.

Tedavi esnasında hasta cihazın önünde rahat konumda oturur. Hastanın kolu desteklenir ve parmaklar cihaza takılır. Böylelikle otomatik hareket dizisi için hasta hazırlanmış olur. Hastanın gereksinimlerine bağlı olarak pasif veya aktif hareketler yaptırılır. Bunlar aynı zamanda sensörler yardımıyla cihaza kaydedilir. Bu sistemin en önemli özelliği , beyin ve omurilik hasarlarından sonra veya ellerdeki sinir kesilerine bağlı felçlerin tedavisinde başarıyla kullanılmasıdır. El cerrahisi geçiren hastaların ameliyat sonrası rehabilitasyonuna da olanak tanımaktadır.